Aarau 2019-3-24

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Aarmattwegroad500000 Salamattweg,Obermattweg,X:Aumattweg,X:Bachmattweg
Bankstrassenone500000 Bifangstrasse,X:Aarestrasse,Hardstrasse,X:Bergstrasse,X:Bachstrasse
Blumenwegroad500000 X:Ulmenweg,Brunnenweg,X:Allmendweg,X:Buchenweg,Grubenweg,Birkenweg,X:Balänenweg
Kantonsspitalarea500000
Kasinoparkarea500000
Lindenhofwegnone500000 Landenhofweg,Lindenweg,Binzenhofweg
Mattenwegroad503200 Mittelweg,Haldenweg,Gartenweg
Neudorfstrasseroad503200
Obere Hungerbergstrassenone500000
Panamawegnone503400
Roggenhausenarea500000 Roggenhausenweg
Schäferwiesenone500000
Torfeldstrasseroad500000
Waldhauswegroad503200 Landhausweg
Ziegelgässliroad503200