Kandergrund 2022-7-3

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Äbeliarea371600 Joseli,Bärgli
Achermattearea371700 T:Meiermatte
Ägertenarea371700
Ahoremattearea371600
Ännerkandergrundarea371600
Ausserkandergrundarea371600
Ausserrüteniarea371600 Usserrüteni
Bahnhofarea371600
Bahnhofstrassearea371600
Balmearea371600
Beckiarea371600
Bergliarea371600 Bärgli
Blauseearea371700
Bodehusarea371600
Börtliarea371700 Bärgli
Bruchmattliarea371700
Büelmattaarea371600
Büelweidarea371600
Büelweidarea371700
Bühleraarea371600
Bundergrabenarea371600
Büscheliarea371600
Bütschiarea371700
Devisarea371600
Dreyiarea371600
Dunglaarea371600
Eggarea371600 ,,,,
Engibrüggarea371600
Erlemättiarea371700
Fürtbütschiarea371600
Fürtenarea371600
Gäbiarea371600
Geidiarea371600
Geidiarea371700
Giesenearea371700
Glentweidliarea371600
Golitschenarea371700
Gruebiarea371700
Gruebimattearea371600
Guldeliarea371600
Guntiarea371600
Hälfisarea371600
Haltewaldarea371600
Hangiarea371600
Heltiarea371700
Hemligearea371700
Hoher Standarea371700
Holziarea371600
Horearea371600
Horemattliarea371600
Horeweidarea371600 Rossweid
Horeweidarea371700 T:Rossweid
Houetliarea371600 Joseli
Hubelarea371600
Hühnerbüelarea371600
Hundsprungarea371700
I de Bödearea371700
I der Felliarea371600
I de Schwendweidlenearea371700
Im Talarea371600
Innerkandergrundarea371600
Köbibodenarea371600
Künzeliarea371600
Laueliarea371600 Joseli
Lauenenarea371700
Lehnherriarea371600
Lengi Mattaarea371600
Libigearea371700 Bifigen
Mösliarea371600 Joseli
Mützenbergsarea371600
Oberes Gürmschiarea371700
Obergiesenearea371700 Obere Giesenen
Oberi Balmaarea371600
Oberrüteniarea371600 T:Innerrüteni,Usserrüteni
Ogeliarea371600 Joseli
Petersmattliarea371600
Polieriarea371600
Pörtliarea371600 Bärgli
Prüssiarea371600
Raubers Mattearea371600
Riegelseearea371600
Rintersarea371700
Roneweidliarea371600
Sädelarea371600
Sässelarea371600
Schindelisearea371700
Schmuckiarea371600
Schulhausarea371700
Schüpfliarea371700
Schwandarea371600
Schwarzmattliarea371600
Schwendliarea371600
Senggiarea371700
Senggi-Giesenearea371700
Sommerauarea371700
Spitzarea371600 Spiz
Staldiarea371600
Stuckeliarea371600
Tiefenmattiarea371700
Tristliarea371600
Tschinglaarea371600
Uf de Höftenarea371600
Uf der Fluearea371700
Ufem Gratarea371600
Ufem Steiarea371700 T:Ufem Streich
Una a de Stützearea371600
Una a de Stützearea371700
Under de Flüenearea371600
Underem Büelarea371700
Untergiesenearea371700 Unter Giesenen
Voreggarea371700
Wäflersweidliarea371700
Wannearea371600
Wigglaarea371600
Willeneggarea371600
Wyssa Zunarea371600
Zügenweidarea371700
Zügiarea371700