Grosshöchstetten 2021-1-18

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Amselwegroad350600 X:Alpenweg
Birkenwegroad350600 X:Buchenweg
Bühlmattarea350600
Eschenwegroad350600 X:Buchenweg,X:Lärchenweg,X:Eichiweg,X:Fichtenweg
Finkenwegroad350600 X:Föhrenweg,X:Fichtenweg
Fliederwegroad350600 X:Friedauweg
Flurwegroad350600 Gutweg
Gantrischwegroad350600
Gartenwegroad350600 X:Alpenweg
Gwattbergwegroad350600
Hasliarea350600 X:Hasliweg
Hohgantwegroad350600
Hürnbergackerwegroad350600
Kellenarea350600
Kirchhaldearea350600 X:Kirchgasse
Lindenackerwegroad350600
Mattenwegroad350600 X:Alpenweg
Meisenwegroad350600 X:Eigerweg,Weierweg
Rosigwegroad350600 X:Rainweg
Schlosswilstrasseroad350600
Schrattenwegroad350600
Stockernwegroad350600 Stockrenweg,X:Stockhornweg
Talackerwegroad350600
Weyerwegroad350600 X:Eigerweg,Weierweg