Schüpfheim 2021-1-26

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Acherguetarea617000
Aegertearea617000
Aemmebergarea617000 T:Aemenegg
Althusarea617000
Altrütiarea617000
Bacharea617000
Bachmättiliarea617000
Badschachearea617000
Bänzuweidliarea617000
Bogacherliarea617000
Böslehnarea617000
Boumattearea617000 T:Bachmatte
Bramättiliarea617000
Brandarea617000
Breitebüelarea617000
Brügghofarea617000
Buechliarea617000
Büelarea617000 T:Hüsle
Büelgadearea617000
Büelmättiliarea617000
Büeltiarea617000
Büfigarea617000 T:Bodnig
Chappelmattarea617000
Chätterecharea617000
Chelbrigarea617000
Chlusbodearea617000
Chlusehofarea617000
Chlusfeldarea617000
Chlusstaldearea617000 Klusstalden
Chnubelarea617000
Chnübiliarea617000
Chornerhüsliarea617000
Chrejearea617000
Chümiliarea617000
Chummearea617000
Däniliarea617000
Dätzliarea617000
Dornacherarea617000
Dussemoosarea617000
Eggarea617000 ,T:Eggli,Säge,,,,
Eggearea617000 T:Eggli,Säge
Eggeburgarea617000
Engelauenenarea617000
Eyhofarea617000
Färlisbacharea617000
Farnerearea617000
Feldarea617000
Feldliarea617000 T:Eggli
Feldmatteroad617000 T:Geismatte
Feliarea617000 T:Eggli
Finishütteschiltarea617000
Fontannearea617000
Fontannengüetliarea617000 Fontannegüetli
Freimoosarea617000
Fromattarea617000
Frutteggarea617000
Furearea617000 Säge
Gärbiarea617000
Geishaldearea617000 T:Geismatte
Gfäligearea617000
Gmündearea617000
Grafebergarea617000
Greberhüsliarea617000
Grimslearea617000
Grossbüelarea617000
Gross Kreienarea617000
Gruppearea617000
Gruppemättiliarea617000
Guggehürliarea617000
Gustiweidarea617000
Haldearea617000 T:Hüsle
Hasemoosarea617000
Hereschnabelarea617000
Howaldarea617000
Howäldliarea617000
Hügstattarea617000
Hügstattweidarea617000
Hungbüelarea617000
Käserei Hinderbergarea617000
Längacherarea617000
Lehnarea617000
Lehnmättiliarea617000
Lehnweidarea617000
Leinetearea617000
Lindearea617000
Lindebüelarea617000
Lindebüeltiarea617000
Locharea617000
Lochmoosarea617000
Louffearea617000
Lugibechliarea617000
Lusarea617000 ,,,,
Madershusarea617000
Mettiliarea617000
Mettlearea617000
Mittler-Lindebüelarea617000
Mittler Oeschemoosarea617000
Mittler-Pörterearea617000
Mittlisteggarea617000
Moosmattearea617000 T:Geismatte
Museggarea617000
Neuhüttliarea617000
Nollearea617000 T:Hüsle
Obchilearea617000
Ober-Aemeneggliarea617000
Ober-Änggelauenearea617000
Oberbacharea617000 T:Oberberg
Oberbadarea617000 T:Oberberg
Ober-Barglenarea617000
Ober-Eggearea617000 T:Oberberg
Ober Farnerearea617000
Oberfeldarea617000 T:Oberberg
Ober-Freimoosarea617000 Ober Freimoos
Ober-Fureroad617000
Ober-Hereschnabelarea617000
Ober-Holzguetarea617000
Ober-Längeggarea617000
Oberlindebüelarea617000
Obermoosarea617000 T:Oberroor
Ober-Staufmoosarea617000
Ober-Wilischwandarea617000
Obrischwandarea617000 T:Wilischwand
Obstaldearea617000
Oeschemoosarea617000
Pfaffemättiliarea617000
Portarea617000
Pörterearea617000
Pörtereweidarea617000
Portmätteliarea617000
Rafolterearea617000
Rehärzearea617000
Rehärzliarea617000
Rinderhusarea617000 X:Rinderweg
Rinderhusweidarea617000
Roorarea617000
Roorbergarea617000 T:Oberberg
Roorhofarea617000
Roormoosarea617000 X:Roormüli
Roorweidliarea617000
Rothüsliarea617000
Rütmattarea617000
Rütmättiliarea617000
Sandfluearea617000
Schebligarea617000
Schindeleggarea617000
Schluechtarea617000
Schnabelarea617000
Schürliarea617000 X:Schächli
Schürmattarea617000
Schwandarea617000
Schwandgadearea617000
Schwändiroad617000
Schwändiliarea617000
Siggehusearea617000
Sitebergarea617000
Sonnhaldearea617000
Stadelmattarea617000
Staufearea617000
Staufmoosarea617000
Stegmattearea617000
Steiarea617000 Säge
Steimättiliarea617000
Steimösliarea617000
Steiwurfarea617000
Stöckerearea617000
Stockmöösliarea617000
Stolearea617000 T:Hüsle,Säge
Stoleweidliarea617000
Strassgadearea617000
Strittliarea617000
Strubearea617000
Süderearea617000
Talrueharea617000
Tellearea617000 T:Hüsle
Tügbödiliarea617000
Under-Aemeneggliarea617000
Under-Bargelearea617000
Underbergarea617000 T:Oberberg
Under Farnerearea617000
Under-Lindebüelarea617000
Under Nollearea617000
Under-Pörterearea617000
Under-Trüebebachroad617000 X:Ober-Trüebebach
Under-Wintersitearea617000
Unterdorfroad617000
Unternärearea617000
Usserbüelarea617000
Usserchratzerebergarea617000
Usser Voglisbergarea617000
Voglisbergarea617000
Volischwandarea617000 T:Wilischwand
Vorder Eschenmoosarea617000
Vormüliroad617000 X:Roormüli
Weghusarea617000
Wegmatteroad617000 T:Geismatte
Wernischwandarea617000 T:Wilischwand
Wintersitearea617000
Wissämmearea617000
Wissebacharea617000
Zugiportarea617000