Schüpfheim 2018-6-24

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Acherguetnone617000
Aegertenone617000
Aemmebergnone617000 T:Aemenegg
Althusarea617000
Altrütiarea617000
Bacharea617000
Bachmättiliarea617000
Badschachearea617000
Bänzuweidliarea617000
Bogacherliarea617000
Böslehnarea617000
Boumattearea617000 T:Bachmatte
Bramättiliarea617000
Brandarea617000
Breitebüelarea617000
Brügghofarea617000
Buechliarea617000
Büelnone617000
Büelgadearea617000
Büelmättiliarea617000
Büeltiarea617000
Büfigarea617000 T:Bodnig
Chappelmattarea617000
Chätterecharea617000
Chelbrigarea617000
Chlusbodearea617000
Chlusehofarea617000
Chlusfeldarea617000
Chlusstaldenone617000 Klusstalden
Chnubelarea617000
Chnübiliarea617000
Chornerhüsliarea617000
Chrejearea617000
Chrummeneggarea617000
Chümiliarea617000
Chummearea617000
Däniliarea617000
Dätzliarea617000
Dorfpoint617000
Dornacherarea617000
Dussemoosarea617000
Eggarea617000 Säge,,,,,
Eggearea617000 Säge
Eggeburgarea617000
Eggliarea617000
Engelauenennone617000
Eyhofarea617000
Färlisbacharea617000
Farnerearea617000
Feldarea617000
Feldliarea617000
Feliarea617000
Finishütteschiltnone617000
Fontannearea617000
Fontannengüetliarea617000 Fontannegüetli
Freimoosnone617000
Fromattarea617000
Frutteggarea617000
Furearea617000 Säge
Gärbiarea617000
Geishaldearea617000
Geismattearea617000 X:Feldmatte
Gfäligepoint617000
Gmündearea617000
Grafebergarea617000
Greberhüsliarea617000
Grimslearea617000
Grossbüelarea617000
Gross Kreienarea617000
Gruppearea617000
Gruppemättilinone617000
Guggehürlipoint617000
Gustiweidarea617000
Haldearea617000
Hasemoosarea617000
Hereschnabelnone617000
Howaldarea617000
Howäldlinone617000
Hügstattarea617000
Hügstattweidarea617000
Hungbüelarea617000
Hüslearea617000
Käserei Hinderbergnone617000
Längacherarea617000
Lehnarea617000
Lehnmättiliarea617000
Lehnweidarea617000
Leinetearea617000
Lindearea617000
Lindebüelnone617000
Lindebüeltinone617000
Locharea617000
Lochmoosarea617000
Louffearea617000
Lugibechliarea617000
Lusarea617000 ,,,,
Madershusarea617000
Mettilinone617000
Mettlearea617000
Mittler-Lindebüelnone617000
Mittler Oeschemoosnone617000
Mittler-Pörterearea617000
Mittlisteggarea617000
Moosmattearea617000
Museggarea617000
Neuhüttliarea617000
Nollearea617000
Obchilearea617000
Ober-Aemenegglinone617000
Ober-Änggelauenenone617000
Oberbacharea617000
Oberbadarea617000
Ober-Barglenarea617000
Oberbergarea617000
Ober-Eggearea617000
Ober Farnerenone617000
Oberfeldarea617000
Ober-Freimoosarea617000 Ober Freimoos
Ober-Furearea617000
Ober-Hereschnabelnone617000
Ober-Holzguetpoint617000
Ober-Längeggnone617000
Oberlindebüelnone617000
Obermoosarea617000 T:Oberroor
Ober-Staufmoosnone617000
Ober-Wilischwandarea617000
Obrischwandarea617000
Obstaldearea617000
Oeschemoosnone617000
Pfaffemättiliarea617000
Portarea617000
Pörterenone617000
Pörtereweidnone617000
Portmätteliarea617000
Rafolterearea617000
Rehärzearea617000
Rehärzlinone617000
Rinderhusarea617000 X:Rinderweg
Roorarea617000
Roorbergnone617000
Roorhofarea617000
Roormoosnone617000 X:Roormüli
Roorweidliarea617000
Rothüsliarea617000
Rütmattarea617000
Rütmättilinone617000
Sandfluearea617000
Schebligarea617000
Schindeleggarea617000
Schluechtarea617000
Schnabelarea617000
Schürliarea617000 T:Schächli
Schürmattarea617000
Schwandarea617000
Schwandgadearea617000
Schwändiarea617000
Schwändiliarea617000
Siggehusearea617000
Sitebergarea617000
Sonnhaldenone617000
Stadelmattarea617000
Staufearea617000
Staufmoosarea617000
Stegmattearea617000
Steiarea617000 Säge
Steimättiliarea617000
Steimösliarea617000
Steiwurfarea617000
Stöckerearea617000
Stockmööslinone617000
Stolearea617000 Säge
Stoleweidliarea617000
Strassgadearea617000
Strittliarea617000
Strubenone617000
Süderearea617000
Talrueharea617000
Tellearea617000
Tügbödilinone617000
Under-Aemenegglinone617000
Under-Bargelenone617000
Underbergarea617000
Under Farnerearea617000
Under Furenone617000
Under-Lindebüelnone617000
Under Nollenone617000
Under-Pörterearea617000
Under-Trüebebacharea617000 T:Ober-Trüebebach
Under-Wintersitenone617000
Unterdorfarea617000
Unternärearea617000
Usserbüelarea617000
Usserchratzerebergnone617000
Usser Voglisbergarea617000
Voglisbergarea617000
Volischwandarea617000
Vorder Eschenmoosarea617000
Vormüliarea617000 X:Roormüli
Weghusarea617000
Wegmattearea617000 X:Feldmatte
Wernischwandarea617000
Wilischwandarea617000
Wintersitearea617000
Wissämmearea617000
Wissebacharea617000
Zugiportarea617000