Rain 2018-6-18

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Bödeliarea602600 T:Büel,Oeli
Buechearea602600
Chrummweidarea602600
Dorfarea602600
Eiferlingearea602600
Fangarea602600 Rain,T:Im Fang
Glöggliarea602600
Goldbrunnearea602600
Grünrainnone602600
Haltliarea602600
Hasliarea602600 T:Gääli,Oeli
Hinderherbrigarea602600
Hübeliarea602600 T:Büel,Oeli
Leinacherarea602600
Lölipoint602600 T:Gääli,T:Rüti,Oeli
Mittler-Buechearea602600 Mittlerbuche
Neubürglearea602600
Neuheimarea602600
Neuhüsliarea602600
Neurütinone602600 T:Rüti
Niggelarea602600
Oberbürglearea602600
Oberotigearea602600
Oberscheidarea602600
Rainmüliarea602600
Sagearea602600 Rain
Sandhubelarea602600
Scheidarea602600
Schlössliwegarea602600
Sonnhüsliarea602600
Tellearea602600 Oeli
Tschuepisarea602600
Under-Buechearea602600
Underbürglearea602600
Underherbrigarea602600
Underotigearea602600
Undertellearea602600
Weierhusarea602600