St. Gallen 2017-12-14

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Aeusseres Hofgässleinroad900000 Äusseres Hofgässlein
Asternwegroad901000 Mattenweg,Starweg
Auf dem Dammarea900000
Beckenhaldenstrasseroad901100
Berghaldenplatzpoint901000
Bernhardsbachwegroad903700
Bernhardswieswegroad901400
Birtarea904200 Ebnet,Birtweg,Bohl
Boppartshofwegroad901400
Burgweiherwegroad900000 Burgweierweg,Bildweiherweg
Edisonstrasseroad901500 X:Bionstrasse,Meisenstrasse,Simonstrasse,Guisanstrasse
Fähnernwegroad900000
Fichtestrasseroad900000 Fichtenstrasse,Fuchsenstrasse,X:Eichenstrasse
Geissbüelwegroad901100
Georgshofarea900000
Gesshaldenroad900000
Gotthardwegroad901100
Grubenwegroad900000 Gerenweg,Gröbliweg,Russenweg,X:Gerbeweg,Gübsenweg
Haldenhofarea900000
Haldenstrasseroad900000 X:Tulpenstrasse,Hirtenstrasse,Hardungstrasse,X:Lilienstrasse,Gerhaldenstrasse,X:Waldaustrasse,Maderstrasse,X:Hafnerstrasse,Ramsenstrasse,Haggenstrasse,Rabenstrasse,Walserstrasse,Waldeggstrasse,X:Molkenstrasse,X:Felsenstrasse,X:Nelkenstrasse,X:Herderstrasse,Waldstrasse,Haselstrasse,X:Lindenstrasse,Wilenstrasse,X:Gartenstrasse,X:Ilgenstrasse,Taubenstrasse,Dahlienstrasse,X:Tannenstrasse,Alleestrasse,Hellerstrasse,X:Ulmenstrasse
Hasenwäldliwegroad901100
Hechtackerwegroad901400
Höggersbergwegnone900000
Kauffmannstrasseroad900800 Kaufmannstrasse
Kurzenbergstrasseroad900000 X:Kronbergstrasse,Kurzbergstrasse,X:Gutenbergstrasse,X:Harfenbergstrasse,X:Bubenbergstrasse
Leestrasseroad901100 Klusstrasse,Heimstrasse,Hofstrasse,Werkstrasse,Lettenstrasse,Lehnstrasse,Oststrasse,Lagerstrasse,Wehrstrasse,Bedastrasse,Talstrasse,Zilstrasse,Speerstrasse,X:Huebstrasse,Heinestrasse,Hebelstrasse,Reherstrasse,Lochstrasse,Lenaustrasse,Fluhstrasse,Wilenstrasse,Bergstrasse,Leesstrasse,Gerbestrasse,Ilgenstrasse,Neststrasse,Badstrasse,Torstrasse,Oberstrasse,Austrasse,Letzistrasse,Alleestrasse,Tellstrasse,Ulmenstrasse,Rilkestrasse
Lerchenfeldwegroad901400 Lerchentalweg
Malvenwegroad900000 Walkeweg,Mövenweg,X:Mattenweg,Tulpenweg,Möslenweg,X:Mühlenweg
Moosmühlestrasseroad900000 Moosmülistrasse
Möslenstrasseroad900000 X:Mühlenstrasse,X:Föhrenstrasse,Myrtenstrasse,X:Meisenstrasse,X:Molkenstrasse,Menzlenstrasse,Mövenstrasse,Wilenstrasse,Achslenstrasse,Rosenstrasse,Russenstrasse
Näfenackerstrasseroad900000
Oberbrandstrasseroad901100
Peter-und-Paul-Strasseroad901000 Peter-und-Paul Strasse
Piccardstrasseroad901500 Picardstrasse
Rietstrasseroad901600 T:Curiestrasse,Rickenstrasse,Bionstrasse,Erikastrasse,Fidesstrasse,Oststrasse,Rütistrasse,Bildstrasse,Dietlistrasse,Rabenstrasse,X:Zilstrasse,Biderstrasse,Huebstrasse,Hiltystrasse,X:Reherstrasse,Wattstrasse,Wilenstrasse,Leesstrasse,Neststrasse,Poststrasse,Oberstrasse,Rosenstrasse,Rilkestrasse
Rosenfeldstrasseroad900000 Rosenheimstrasse,X:Rosenbergstrasse
Schäflisbergstrasseroad900000 Schäfflisbergstrasse
Schmidweidliwegroad901100
Schönbüelparkpoint901600
Schulstrasseroad900000 X:Büchelstrasse,X:Stahlstrasse,X:Schibistrasse,X:Tschudistrasse,X:Eschenstrasse,Schuppistrasse
Schuppisstrasseroad901600 Schuppistrasse
Sonderwegroad901100
Stockbergstrasseroad901400 Stückelbergstrasse,Sockbergstrasse
Teslastrasseroad901500 Aeplistrasse,Tablatstrasse,Bedastrasse,Talstrasse,Resedastrasse,Neststrasse,Tellstrasse
Tetznerstrassenone901100 Teufenerstrasse,Turnerstrasse,X:Gessnerstrasse
Untere Lindentalstrasseroad900000 Unterer Lindentalstrasse
Unterer Hompeliwegroad900800 Oberer Hompeliweg
Vogelherdwegroad901600
Wägenwaldstrasseroad901400 Wagenwaldstrasse
Wattwegroad901200 Kapfweg,Walkeweg,Rietweg,Mattenweg,Birtweg,X:Nestweg,Auweg,Talweg
Wengistrasseroad901400 Aeplistrasse,Werkstrasse,Wehrstrasse,Wenigerstrasse,Lenaustrasse,Bergstrasse,Zwinglistrasse,Letzistrasse
Zimmergartenstrasseroad900000