Vilters-Wangs 2018-1-21

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Ackerwegroad732300 X:Küferweg
Aeulistrasseroad732300 Aulistrasse,Bartlistrasse
Aeulistrasseroad732400 Aulistrasse,X:Bartlistrasse
Alp- und Waldstrasseroad732300
Alpwegroad732400 X:Feldweg,Flurweg
Alter Buggwegroad732400
Bahnwegroad732400 Büelweg
Batluziarea732300
Brüelwegroad732400 Rütiweg,Büelweg,X:Birkenweg,X:Bovelweg
Brunnenwiesenstrasseroad732300
Fontanixarea732300
Fuchsenlochwegroad732400
Furtarea732300
Gaffiaarea732300
Gallenhusstrasseroad732300
Gamidaurwegroad732300
Gartitschwegroad732300
Garzilbrüelstrasseroad732300 Garzilibrüelstrasse
Gasaxwegnone732400
Grabenstrassearea732400 Grofenstrasse,Rosenstrasse
Grestiswegroad732400
Grofiswegroad732400
Grünenfeldarea732300
Grünenfeldwegroad732300
Güetliwegroad732300 Rütiweg,X:Büelweg
Hinterbergstrasseroad732300 X:Hinterdorfstrasse
Hinter-Gasseroad732300 Hintergasse
Hinter-Gasseroad732400 Hintergasse
Höfestrasseroad732400
Höflistrasseroad732300 Aulistrasse,Härtistrasse
Ilgenwegroad732400 X:Lindenweg,X:Birkenweg,Jlgenweg
Kapellswegroad732300 Kappelsweg,X:Kapellweg
Kapellswegroad732400 Kappelsweg,Kapellweg
Landstrasseroad732400 T:Parkstrasse,Weidstrasse,X:Ringstrasse
Langäckerwegroad732400 Längackerweg
Letziwegnone732300 Rütiweg,X:Leumweg,Heidiweg
Maienbergarea732300
Medardwegroad732400 Medartweg
Montnielarea732400
Montrischarea732400
Mühlewegroad732400 Büelweg
Neuengadenroad732300
Ober Gamidaurroad732300
Oberholznone732400
Plattisarea732300
Quoderastrasseroad732300 Quoderstrasse
Rationenstrasseroad732400
Rheinaustrasseroad732400
Rheinblickstrasseroad732400
Ri-Aunone732400
Saarbodenarea732400
Sardalarea732300
Sardritscharea732300
Schinderiwegroad732400
Schönbüelwegroad732300
Sonnmattwegroad732300
Stuchiswegroad732300 Stuchis
Targönarea732400
Tobelstrasseroad732400 Brüelstrasse,Rosenstrasse
Tobelwegroad732300 X:Büelweg,Bovelweg
Twärchammarea732300
Vilterser Alproad732400
Weidbüntennone732300
Wolfrietstrasseroad732300