Neckertal 2022-6-28

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Banholzarea911400
Bildarea911400 Bünt,Nord,Linde,Brand,Bunt,T:Bach,Berg,Wald,Büel,Müli,Bädli
Breitenarea912500 Bolten
Buecharea912200 Bächi,Aach,T:Aesch,Bunt,Bach,Äuel,Berg,Büel
Chesslenarea911400 Chäseren
Chlusarea911400 Chrüz
Chubelarea911400 Aeuel,Äuel
Chubelbacharea911400
Chubelbodenarea911500 Chüeboden
Dreienarea912700 Dicken,T:Rain
Ebnetarea911400 Bünt,Eggen,Bunt,Büel
Egeltenarea912200 Eggen,Bolten
Eggarea912300 Ger,Eggli,Eggen,Berg,,T:Drüegg,,,,
Eichmoosarea912200
Faltligstrasseroad911400
Faltligstrasseroad912202
Felsenburgarea912200
Gösselarea912500 Gass,Gassweg,Nassen
Gubelrütiarea912200
Halsarea911400 Gass,Moos,X:Aach,Salen,T:Bach,Wald,Rain,Müli
Haselgrundarea912200
Heimatgutarea912700 Heimatguet
Hinterchubelarea911400
Hintereggarea912500 Hintersteig
Hinterruerarea912300
Hinterschönenwisarea911400
Höchiarea910500 Bächi,Aach,T:Bächli,Bach
Höchiarea911500 Bächi,Aach,Bächli,Bach
Hofarea912300 Nord,Ger,Moos,Tüfi,Dorf,,,,,
Huebarea912300 Aeuel,Ger,Furt,Bunt,Äuel,Büel
Hügelarea911400 Aeuel,Ger,Eggen,Äuel,Büel
Hüsliarea912700 T:Tüfi,T:Eggli,X:Mühle,T:Büel,Müli,T:Bädli,T:Rüti
Husschwendiarea911500 Schwendi
Langwisarea910500
Leearea912200 Aeuel,Ger,Linde,Salen,Äuel,Berg,Büel,,Lehmi,,,,
Lindenarea911400 Linde,Dicken,Tannen,Lindenweg
Lindschwendiarea910500
Lochhaldenarea910500 Nordhalden
Looarea912300 Nord,Ger,Moos,Dorf,,,,,
area912200 Bünt,Ger,Tüfi,Wald,Büel,Müli,,Rüti,,,,
Mietschwendiarea911500
Moos-Ruerarea911600
Möserenarea911500 Chäseren
Mülibodenarea912300
Müliwaldstrasseroad912700
Nassenfeldarea912300
Neudickenarea911500 Dicken
Neueggarea912300 Aeuel,T:Drüegg
Neuhausarea912200
Nothaldenarea911500 Nordhalden,Stalden
Ob der Postarea910500
Oberbanholzarea911400
Oberbistricharea911400
Oberbitziarea912500
Oberdickenarea911500
Oberlöffelsbergarea912200
Oberschönenwisarea911400
Oberschwendiarea911500
Oberwaldarea910500
Oberwaldschwilarea962000
Rankarea912600 Bünt,Gass,Aach,Brand,Grund,Bunt,Bach,Wald,Rain,Rüti
Ronenbacharea911400
Rotmoosarea912300 Moos,T:Tamoos
Ruerhofarea911600 Früehof
Sackarea911500 Gass,Aach,Strick,Salen,Bach,Wald,Rain
Schafhaldenarea912700
Schlucheneggarea912500
Schönenwisarea911400
Schorenarea912200
Schorenarea912300
Schwägholzarea912200
Schwindelbacharea911500
Siggetschwilerbergliarea912500
Sonnenbergarea912300 Sonnenbergweg,Sonnenweg,Enzenberg
Spitzmüliarea911400 Spitzmühle
Städeliarea912300 Stofel,Bädli
Stegarea910500 Ger,Stutz,Salen,Äuel,Berg,Büel,T:Stofel
Steinarea912200 Stutz,Strick,Salen,Rain
Stofeleggarea912500 Stofel
Stollenarea912300 Salen,T:Bolten,T:Stalden,Stofel
Tobelhofarea912300
Tösbergliarea912500 Bergli
Tüftobelarea911500
Unterbistricharea911400
Unterbruggenarea912200
Unterlöffelsbergarea912200
Unterschönenwisarea911400
Unterschwendiarea911500
Usserrütiarea910500
Vorderchubelarea911400
Vorderruerarea912300
Waldbacharea911400
Weidarea911300 Nord,Ger,Berg,Wald,Rain
Weidarea911500 Nord,Ger,Berg,Wald,Rain
Widenschopfarea911400
Wisenwaldbacharea911500
Wisfleckenarea911400
Wisschwandarea911500
Zwischenwäldenarea911500 Zwischenwäldern