Gaiserwald 2022-7-3

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Anschwilenarea903000
Ätschbergarea903000 Aetschberg,Ätschbergweg
Bellonatalroad903003
Chirchhaldenarea903000
Drachenlochroad903003 Drachenlochweg
Eggliroad903000
Erlenholzarea903200
Erlenholzarea930000
Gernarea903200 Grund,Weid,Rain,Lehn
Giessenarea903000 X:Giessenweg
Giessensteinarea903000
Heimatarea903200
Hinder Ätschbergarea903000
Hinderrütiarea903000
Hüslenarea903000 Hütten,T:Tellen,Hüslenweg
Langhaldearea903000
Leharea903000 T:Weid,X:Lehweg,Au,,T:Loch,Lehn,,,,
Oberstädeliarea903200 Unterstädeli,Oberstädeliweg
Obertonisbergarea903000
Schwendiweidarea903200 Schwendiweg
Schwobsrütiarea903200
Sennhüslenarea903000 Sennhüslenweg
Sitterhüsliarea903200 Sitterhöfli
Sonnenbergarea903000 Sonnenbergweg
Sonnenhaldenarea903000
Spiseggarea903003 Steinegg
Spiseggarea903200 Steinegg
Talhofarea903000 T:Neuhof,X:Talhofweg
Tüfiarea903200 T:Rüti,Tüfiweg,T:Risi
Underchapfarea903200
Underhaldenarea903200 T:Oberhalden
Understädeliarea903200 Unterstädeli
Wisentalstrasseroad903000 Wiesentalstrasse