Acquarossa 2022-6-30

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Alpe Tarcharea672200
al Pun di Fraschroad672400
al Sass Tumáspoint671600 Al Sass Tumás
Ardedoarea672300 T:Biedo,T:Addi
Ardettarea672400
Barboionarea671602
Baturéiarea672300
Bisicoarea672300 T:Biedo
Bollearea671602
Bosco di Pianezzaarea671603
Bosco di Pröviòarea671500
Brüsacüüarea672200
Cambraarea672300 Castro
Campéia di Sopraarea672300
Campiarea672300 T:Addi,Corvi,Cedüi
Campionearea672300 Cascine
Cará dra Crusarea672200
Caralearea672300
Cará Stúbiaarea671602
Cará Tuschínarea671602
Cascina Magraarea671602
Cascine di Naarea671602
Cascine Gianoraarea671602
Caseificioarea671602
Castrèdaarea672200 Castro
Cerinagnarea672300
Cètaarea672300 Ceta,Crènn,Fopa,Toma
Chesarea672300 Chiesa,Ceta,Chislé
Chiarnillarea672300
Chisleiarea671602 Chislee,Chislé
Comaarea671603 Ceta,Corvi,Roré,Fopa,Toma,Sorda
Corgnànarea672303 Crènn
Crestaarea672300 Chiesa,Cregua,Ceta
Criccharea672200
Crostalmarea672200
Cumiascaarea672200
Datòiarea672300 T:Addi
Fisgioraarea672400
Foiadaarea672400 Fopa,Sorda
Fopa di Sottoarea672400
Fracoricarea672300
Frontarónarea672200
Früccarea671602
Ganigraarea672300
Gazellarea672300
Ghiarivaarea672300
Gordascoarea672300
Güdioarea671500 Addi,Grumo
Ladöarea671602 Addi,Paù
La Ganaarea672300
Larghìarea672200
Lavillarea672102
Madairöiarea671602
Madairöiarea672200
Mariànicharea672402
Marlaceiraarea671602
Monasteroarea672200
Mondaarea672200 Fopa,Marna,Toma,Sorda,Ronco
Mondra d Lionarea672402
Müadaarea672200 Marna,Sorda
Nasraarea672400 Castro,Marna
Orarea671602 1,,2,Corvi,Roré,T:Fopa,Toma,T:Törc,Paù,Sorda,,,,
Or di Sopraarea671602 Roréd di Sopra
Orillarea671603
Or Sagrinarea671602
Pagreiarea671602
Paréarea672400 Düné,Roré,Marna,Törc,Paù
Pascoloarea671602 Puscedo
Pedrosaarea672300
Pescia di Sopraarea672303
Pezza Lungaarea671602
Piancraarea672400 Pianzoca,Pianezza,Pianit
Pian Daiòssarea672300
Pianèzzaarea672300 Pianzoca,Pianezza
Pianizzaarea671603 Pianzoca,Pianezza,Pianit
Pianoarea672402 Pianzoca,Pozzo,Biedo,Pianit,Paù,Or Piano
Pianoiarea671602 Pianzoca,Pianit
Pianonearea672400 Pianzoca,Pianit
Pian Pianèzzaarea672300
Piansèlaarea672402 Pianzoca,Pianezza
Pianzeraarea672200 Pianzoca,Pianezza
Pie'area672200 Biedo,Paù
Pié del Sassoarea672300 Piede del Sasso
Pignànarea672200 Pianit
Piotèlaarea672200
Pordèarea671500 Pozzo,Corvi,T:Roré,Sorda
Pradascarea672200
Premestìarea671500 Primasté
Premestìarea672400 Primasté
Prociarea671602 Roré,T:Ronco
Profèssarea671603
Prouarea671602 Miróu,Roré,Paù
Prouarea672400 Miróu,Roré,Paù
Püscettarea671602 Puscedo
Rairaarea671602 Roré,Marna
Ramusettarea672200
Raschianèlaarea672303
Roncaccioarea672402
Rorédarea672300 Corvi,Roré,Sorda,Ronco
Rorédarea672302 Corvi,Roré,Sorda,Ronco
Rusgiaarea672200
Salvignanoarea671602
Salviniccharea671602
Scenc Nassarea671500
Sellaarea671602 Ceta,Sorda
Solarioarea672300 Stabio
Spöccarea671602 T:Törc
Spondaarea671602 Sorda
Stabiarea672300 Stabiói,Stabio
Stabi Antìarea672400
Stabi dei Lariciarea672300 Stabbio dei Larici
Surdaarea672400 Marna,Sorda
Surìaarea672200 Marna,Sorda
Sur i Avanarea672200
Tècc Brüsóuarea671602
Tecc Mezzarea672200
Tec dela gesaarea672300
Tèiaarea672400 Ceta,Fopa,Toma,Törc
Ticiàlarea672400
Ticialèttarea672400
Tizzarasciaarea672200
Töcc Fripparea672400
Töcc Nöuarea672300
Töcc Vanètaarea672300
Toschinoarea671602
Tragònarea672400 Bracon
Tranguèllarea672300
Trascissarea672400
Trespinancharea671603
Vallearea672300
Vartaarea671602 Ceta,Marolta,Marna,Sorda
Vartögnarea672300
Zòiraarea672300