Acquarossa 2021-1-20

This list contains the GWR features that could not be matched with an OSM object.

Approx. Match column: X: exact match with data in OSM, T: match with different type

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
Alpe Tarcharea672200
Ardedoarea672300 T:Addi
Ardettarea672400
Auròssarea672200
Autirùarea672300
Barboionarea671602
Baturéiarea672300
Biedoarea672300
Bisicoarea672300
Bollearea671602
Bosco di Pianezzaarea671603
Bosco di Pröviòarea671500
Braconarea672300
Brugnanicoarea672300
Brüsacüüarea672200
Bucarèllarea672303
Cambraarea672300 Castro
Campéia di Sopraarea672300
Campiarea672300 T:Addi,Cedüi
Campionearea672300 Cascine
Cancurìarea671602
Cará dra Crusarea672200
Caralearea672300
Cascina Magraarea671602
Cascine di Naarea671602
Cascine Gianoraarea671602
Caseificioarea671602
Castrèdaarea672200 Castro
Cerinagnarea672300
Cetaarea672200 Cregua,Toma,Cedüi
Cètaarea672300 Toma
Chesarea672300 Chislé
Chiarnillarea672300
Chiesaarea671602 Chislé
Chisleiarea671602 Chislé,Chislee
Comaarea671603 Foppa,Sorda,Toma
Corgnànarea672303
Corviarea672200 Sorda,Cedüi
Crènnarea671602
Crènnarea672200
Crestaarea672300 Cregua
Criccharea672200
Crostalmarea672200
Cumiascaarea672200
Datòiarea672300 T:Addi
Fisgioraarea672400
Foiadaarea672400 Foppa,Sorda
Fopaarea671602 Foppa,Sorda,Toma
Fopa di Sottoarea672400
Fracoricarea672300
Frascnedoarea672300
Frontarónarea672200
Früccarea671602
Ganigraarea672300
Garbagnèssarea672300
Gazellarea672300
Ghiarivaarea672300
Gordascoarea672300
Güdioarea671500 Grumo,Addi
Ladöarea671602 Addi
La Ganaarea672300
Larghìarea672200
Lavillarea672102
Madairöiarea671602
Madairöiarea672200
Mariànicharea672402
Marlaceiraarea671602
Melanicharea671602
Misgiödigharea672300
Monasteroarea672200
Mondaarea672200 Foppa,Motto,Marna,Sorda,Ronco,Toma
Mondra d Lionarea672402
Müadaarea672200 Marna,Sorda
Nasraarea672400 Marna,Castro
Negrentinoarea672300
Orarea671602 Sorda,,2,Toma,1,,,,
Ör di Barcharea672102
Or di Sopraarea671602
Orillarea671603
Or Pianoarea671602
Or Sagrinarea671602
Pagreiarea671602
Paréarea672400 Marna,Düné
Pascoloarea671602
Pedrosaarea672300
Pescia di Sopraarea672303
Pezza Lungaarea671602
Piancraarea672400 Pianezza
Pian Daiòssarea672300
Pianèzzaarea672300 Pianezza
Pianitarea672300
Pianizzaarea671603 Pianezza
Pianoarea672402 Pozzo
Pianoiarea671602
Pianonearea672400
Piansèlaarea672402 Pianezza
Pianzeraarea672200 Pianezza
Pianzocaarea672303 Pianezza
Pidarattarea671602
Pie'area672200
Pié del Sassoarea672300 Piede del Sasso
Pignànarea672200
Piotèlaarea672200
Pordèarea671500 Pozzo,Sorda
Pradascarea672200
Prociarea671602 T:Ronco
Promescialloarea672300
Prouarea671602 Miróu
Prounone672400 Miróu
Puscedoarea672300 Boscero
Püscettarea671602
Rairaarea671602 Marna
Ramusettarea672200
Raschianèlaarea672303
Roncaccioarea672402
Roréarea671500 Sorda,Ronco,Düné,Toma
Rorédarea672300 Sorda,Ronco
Rorédarea672302 Sorda,Ronco
Rusgiaarea672200
Salvignanoarea671602
Salviniccharea671602
Scenc Nassarea671500
Sellaarea671602 Sorda
Selvacciaarea671602
Solarioarea672300
Spöccarea671602
Spondaarea671602 Sorda
Stabiarea672300 Stabbio
Stabi Antìarea672400
Stabi dei Lariciarea672300 Stabbio dei Larici
Stabioarea672102 Stabbio
Surdaarea672400 Marna,Sorda
Surìaarea672200 Marna,Sorda
Sur i Avanarea672200
Tècc Brüsóuarea671602
Tecc Mezzarea672200
Tècc Pédararea672300
Tec dela gesaarea672300
Tecialloarea672102
Tèiaarea672400 Toma
Ticiàlarea672400
Ticialèttarea672400
Tizzarasciaarea672200
Töcc Fripparea672400
Töcc Granarea672303
Töcc Nöuarea672300
Töcc Vanètaarea672300
Törcarea671602 Toma
Toschinoarea671602
Tragònarea672400
Tranguèllarea672300
Trascissarea672400
Trespinancharea671603
Vallasciaarea672300
Vallearea672300
Vartaarea671602 Marna,Sorda,Marolta
Vartögnarea672300
Zòiraarea672300