Riviera 2023-9-22

GWR NameGWR TypePLZ6Approx. Matches
a Básseraarea670500
A Gréiarea652700
A Laréccarea652700
Alpe Bercögnarea652600
Alpe d'Alvaarea652700
Alpe di Coröttarea670500
Alpe di Cusnelloarea670500
Alpe di Görsoarea670300 Alpe di Gösro,T:Alpe di Basso
Alpe di Mottalearea670300
Alpe di Stabbielloarea670300 Alpe di Stabiello
Alpe di Tencarea670300
Alpe d'Örzarea670300 Alpe d'Oerz
Alpe d'Otriarea670300 Alpe di Otri,Alpe d'Oerz
Alpe Ninagnarea670700
Alpe Pianazzoraarea670700
Alpe Stübiellarea670700 Alpe Stubiell
al Sassarea670500
A Lünétaarea652600 A Zubéta
a Merisciöuarea670300
a Pombrösarea670500
A Pòrtaarea670500
a Roráscharea670500 A Roncásc
a Sotarègnarea670500
Bosìnone652600 Bassa
Büsgenarea652600
Calghéiarea652700
Ciduglioarea652700 T:Rodaglio
Ciüsaretaarea670300
El Dürédaarea652600
El Fòcchnone652600
El Mátroarea652600 El Matro
El Mónn Biánarea652600
El Mónt Cópaarea652600
Fornoarea652700 Pozzo,Lodrino
Grottiarea652700
i Cassínn di Cárliarea670300
In Bergnáuriarea652600 In Bergnauri
In Bòrarea670500 X:In Bola
in Colárgaroad670300
In Condéllarea652600 I Mondèll
In Conseròraarea652600
In Cünaarea652600 In Mont,In Dónga,In Pönn,In Bola
In Drosínaarea652600
In Mòra Zóraarea652600
In Negröüscgarea652700
In Partüsarea652600
In Patrigaarea652600
in Pián da Véntarea670500
In Piavácraarea652600
In Pienèsgarea652600 In Pianesc,In Pienesg
In Piensgéiraarea652600
in Pöntarea670300 In Mont,In Pönn
In Prò da Càroad670500 In Pro da Ca
In Rorédarea652600
In Seròdannone670500
In Stüéllarea652600
In Vercáscaarea652600
In Visghédarea652600
Laguaarea652700 La Gésa,La Nav,Bassa,Iragna
Lègriarea652700
Nalnidarea652700
ol Brónpoint670300
ol Möttroad670300 Ol Lögh
Paiarea652700 Tör,,,,,
Pialécharea670700
Piàncoraarea652700
Piotèlaarea670300 Piotella
Pönnarea652600 Ponte,Tör,In Pönn
Pönnarea652700 Ponte,Tör,In Pönn
Ramaioloarea670300
Saccoarea652700
Sentiero a Santa Pietàroad670300
Sugascioarea652700
Sul Sassoarea670500
Verganascanone652700
Verscioarea652700
Vicol di Ghettroad670500 Vicol di Ghètt