Municipality ref 3982

GWR NameGWR TypePLZ6
Aclaarea718000
Aclaarea718200
Acla Dadens Cavardirasarea718000
Acla Dadens Cavardirasarea718200
Acla da Madernalarea718000
Acla dil Biglielarea718000
Acla dil Loretzarea718000
Acla dil Loretzarea718300
Acla Parvendaarea718000
Acla Parvendaarea718200
Aclas da Cavardirasarea718000
Aclas da Cavardirasarea718200
Aclas da Madernalnone718000
Acla Sur Caprauarea718000
Acla Sur Caprauarea718200
Acla Sut Cavardirasarea718000
Acla Sut Cavardirasarea718200
Acla Val Sogn Placiarea718000
Acletta Petschnaarea718000
Alp Cavreinarea718000
Alp Lumpegnaarea718000
Alp Runnone718000
Alp Russeinarea718000
Barbadurarea718600
Barcunsarea718000
Barschausarea718600
Begl da Paliusarea718600
Begl Sogn Martinarea718300
Bovasarea718200
Bovas Dislaarea718000
Buretscharea718600
Cafeni Sutarea718000
Cafeni Sutarea718600
Caischavedraarea718000
Caischavedraarea718200
Caischavedraarea718300
Caischavedraarea718600
Caischavedra Cavardirasnone718000
Caischavedra Cavardirasnone718200
Caischavedra Dadensarea718000
Caischavedra Dadensarea718200
Caischavedra Dadoarea718000
Caischavedra Dadoarea718200
Calaus Sutarea718000
Caltgera Cavardirasarea718000
Caltgera Cavardirasarea718200
Camaherarea718300
Camona da Cavardirasarea718000
Caprauarea718000
Caprauarea718200
Carmiezarea718600
Casarsaarea718000
Caschnarielarea718300
Caschuarzarea718000
Catanarea718000
Cauma Dislaarea718000
Cavorgiaarea718300
Cavorgia Demarea718300
Cavorgia Miezarea718300
Cavorgia Suraarea718300
Cavrein Sutnone718000
Cavridaarea718300
Chischarolasarea718000
Chischarolasarea718200
Clavadialsarea718000
Clavadialsarea718300
Clavanievnone718000
Clavauarea718000
Clavauarea718200
Clavau Grond Pardomatarea718000
Clavau Pignarea718000
Clis Clavanievarea718000
Clis Pardomatarea718000
Craiersnone718000
Crap Griesarea718600no addresses
Crap Gries Madernalarea718000
Cresta Faltscharidasarea718000
Crestas Aclettanone718000
Crestas Mumpé Tujetscharea718300
Crestas Segnasarea718600
Cresta Sutarea718000
Crest Cunelnone718600
Crest Mumpé Medelnone718300
Cruscharea718200
Cruscharea718300
Crusch Mumpé Tujetschnone718300
Crusch Mumpé Tujetschnone718600
Cumiera Suarea718200
Cumiera Sutarea718000
Cumiera Sutarea718200
Cunelarea718600
Cuozarea718600
Cuoz Sutnone718000
Cuoz Sutnone718600
Dargun Clavanievarea718000
Davos Castiarea718000
Denter Reinsarea718000
Dislanone718000
Dutg da Lag da Tgaunsarea718000
En Davosarea718000
Falingiaarea718000
Falingiaarea718200
Faltscharidas Sutnone718000
Fecler da Cavardirasnone718000
Flurinarea718000
Flurinarea718200
Fontanettasarea718600
Fontanivasnone718000
Fontanivas Parletsnone718000
Fontaunaarea718000
Fontaunaarea718300
Fontauna dalla Cagliaarea718300
Fontauna dalla Cagliaarea718600
Fontauna Sutarea718000
Fontauna Sut Rievenarea718000
Foppaarea718000
Foppaarea718200
Foppaarea718600
Foppa Cavardirasnone718000
Foppa Cavardirasnone718200
Foppa dils Bisquolmsnone718000
Foppasarea718600no addresses
Foppas Dadoarea718000
Foppas Dadoarea718600
Frust Quadernone718600
Frust Valheiserarea718000
Funs Dadonone718000
Fussausarea718000
Garmischerasarea718300
Garmischerasarea718600
Gassa da Cuozroad718600
Gassa da Fontaunanone718000
Gassa Grondaroad718000
Gassa Salaplaunaarea718000
Geinaarea718000
Geinaarea718200
Gendusasnone718000
Gendusas Dadensarea718000
Gendusas Dadensarea718600
Gendusas Nevadaarea718000
Glaretscharea718600
Grava Cavorgiaarea718300
Iert da Vischins Segnasnone718600
Ils Botsarea718300
Lag da tgaunsnone718000
Lag Sereinarea718000
Lai Alvarea718000
La Plaunca da Cruschnone718300
Las Cavorgiasarea718000
Las Cavorgiasarea718300
Las Cavorgiasarea718600
Las Gassasnone718300
Latisnone718000
Lumpegnaarea718000
Madernalarea718000
Mariasarea718000
Mariasarea718300
Mariasarea718600
Mariettaarea718000
Mises Candinasarea718300
Mises da Pardiarea718600
Mises dil Bostgarea718600
Mises Las Cavorgiasarea718300
Mises Pervenda Cavorgiaarea718300
Mulinetsarea718000
Mulinetsarea718200
Mumpé Medelnone718300
Mun Suarea718000
Mun Sutarea718000
Muota Pignielarea718300no addresses
Muot Segnasarea718600
Muot Selvaunarea718600
Murinsarea718000
Muschneiarea718600
Oragiudem Siutarea718600
Paliusarea718600
Pardatscharea718200
Pardiarea718600
Pardieniarea718000
Pardomatroad718000
Pardomatroad718200
Parletsarea718000
Parletsarea718600
Pass Nausch Dislaarea718000
Patschadaunsarea718200
Peiselnone718600
Pignolaarea718000
Planatscharea718000
Plaunca da Foppaarea718000
Plaunca Nossadunnaarea718300
Plauncas Suraarea718600
Plaunca Suarea718600
Plaunca Sutarea718600
Plaun Catschnaarea718000
Plaun Catschnaarea718200
Plaun Cunelarea718600
Plaun da Fallasarea718000
Plaun da Haidaarea718000
Plaun Grondarea718200
Plaun Grond Dadoarea718000
Plaun Grond Dadoarea718200
Plaun Grond Runarea718000
Plaun Madernalarea718000
Plaun Menischarea718000
Plaun Menischarea718600
Plaun Mumpénone718300
Plaunsarea718000
Plaunsarea718600
Plaun Sutnone718000
Plaun Sutnone718300
Plaun Sut Dislanone718000
Plaun Tiatschaarea718300
Praunone718000
Praunone718600
Prau Cavardirasarea718000
Prau Cavardirasarea718200
Prau da Vitgarea718300
Prau dil Pallyarea718000
Prau dil Pallyarea718200
Prauet Dislaarea718000
Prau la Puntarea718000
Prau Neidiarea718000
Prau Suarea718300
Prau Suarea718600
Prau Suraarea718000
Prau Suraarea718200
Prau Suraarea718600
Prau Sutarea718000
Prau Sutarea718200
Punt da Sarsnone718000
Punt da Sarsnone718200
Punteglias Cavardirasarea718200no addresses
Punt Garmischerasarea718300
Punt Garmischerasarea718600
Purteglias Cavardirasnone718000
Purteglias Cavardirasnone718200
Quader Clavau Grondnone718000
Quadrasarea718000
Quadrasarea718200
Ragischarea718300
Raidaarea718300no addresses
Raverasnone718000
Rein Sutarea718300
Riadanone718300
Rievennone718000
Rieven dalla Puntarea718000
Run Carietarea718000
Run Carietarea718200
Runcasarea718300
Run Cavardirasarea718000
Run Cavardirasarea718200
Run Cunelarea718600
Runfoppa Suarea718000
Runfoppa Sutarea718000
Run Lutzarea718000
Run Lutzarea718300
Run Madernalarea718000
Runtgetarea718000
Runtgetarea718200
Ruosnaarea718300
Rusettasarea718000
Rusnanone718000
Rusnanone718300
Ruvenzinarea718300
Salaplaunanone718000
Saleznone718600
Sarsarea718000
Sars sutnone718000
Saxnone718000
Saxnone718600
Sax Sunone718000
Sgarlognarea718600
Sin Gassanone718300
Sisum Termasadanone718000no addresses
Siutarea718600
Sonduritgarea718000
Sonduritgarea718200
Sontga Gadaarea718000
Sumcrapnone718600
Sum Ruosnaarea718300
Sum Vitgavaarea718300
Sur il Vitgarea718200
Sur il Vitgarea718600
Sut Gassaarea718000
Sut Gassa Cavardirasnone718000
Sut Gassa Cavardirasnone718200
Tegias da Ragischarea718300
Tgaquatscharea718300
Tguinterarea718600
Tin Cavardirasarea718000
Tin Cavardirasarea718200
Tiolasarea718000
Tirarea718000
Tscharschér Nerarea718600
Tscharschésarea718600
Tscherscher Nerarea718200
Tscherscher Nerarea718600
Tschuppinaarea718600
Turtengiaarea718000
Uaul Cavorgia Suarea718300
Valarea718600
Val da Beglarea718000
Val da Beglarea718300
Val da Cuozroad718600
Val Dadensnone718000
Valentinarea718000
Valentinarea718200
Valentin Val Segnasarea718600
Valleisarea718600
Val Peiselnone718600
Val Suraarea718600
Val Sut Segnasarea718600
Val Uffiern Cavorgiaarea718300
Valzeinzaarea718300
Vergeraarea718300
Via Aclaroad718000
Via Aclettaroad718000
Via Alpettasroad718000
Via Alpsuroad718000
Via Alpsuroad718300
Via Alpsuroad718600
Via Americaroad718300
Via Ansaunaroad718600
Via Bugneiroad718600
Via Buretschroad718600
Via Cafeniroad718000
Via Caischavedraroad718200
Via Carcarolaroad718000
Via Caschuarzroad718000
Via Cavardirasroad718000
Via Cavardirasroad718200
Via Chischliunroad718000
Via Claustraroad718000
Via Clavanievroad718000
Via Clavauroad718200
Via Clisroad718000
Via Consroad718000
Via Cons-Suroad718000
Via Cons-Sutroad718000
Via Craiersroad718000
Via Crapsroad718600
Via Crestnone718000no addresses
Via Crestasroad718300
Via Cuoz-Sutroad718000
Via Curtinsroad718600
Via dalla Stamparoad718000
Via dalla Staziunroad718000
Via da Scolaroad718000
Via Davos-Mustérroad718000
Via Denterprausroad718600
Via dils Larischsroad718000
Via Disentiserhofroad718000
Via Dislaroad718000
Via Duleziroad718000
Via Faltscharidasroad718000
Via Fontanivasroad718000
Via Fontaunaroad718000
Via Foppasroad718600
Via Funsroad718000
Via Funs-Dadoroad718000
Via Glaretschroad718600
Via Gondaroad718000
Via Iertroad718600
Via Latisroad718000
Via Lucmagnroad718000
Via Luzzasroad718000
Via Mumpé Tujetschroad718600
Via Muot Selvaunroad718600
Via Muschnasroad718600
Via Novaroad718000
Via Peiselroad718600
Via Pervendaroad718000
Via Pignolaroad718000
Via Pintgaroad718000
Via Plauncasroad718000
Via Plaun da Dirasroad718000
Via Plaun Menischroad718600no addresses
Via Plaunsroad718000
Via Plaun-Sutroad718000
Via Prauroad718000
Via Raverasroad718000
Via Runroad718000
Via Salezroad718600
Via Sarsroad718000no addresses
Via Saxroad718000
Via Saxroad718600
Via Scalettaroad718000
Via Scantschalaroad718300
Via Sogn Antoniroad718200
Via Sogn Gionsroad718000
Via Sogn Placiroad718000
Via Sogn Sigisbertroad718000
Via Sogn Valentinroad718300
Via Solivaroad718000no addresses
Via Sontga Catrinaroad718000
Via Sontga Gadaroad718000
Via Sontgetroad718000
Via Sortsroad718000
Via Suls Ortsroad718000
Via Sum Cruschroad718300
Via Sursilvanaroad718000
Via Sut Baselgiaroad718000
Via Sut Vitgroad718600
Via Tgacuatschroad718300
Via Vallarsroad718600
Via Vanatschroad718000
Via Vegliaroad718000
Via Veierroad718000
Vi Sumnone718600
Vitgavaarea718300
Zona Dislaarea718000